Flis Randers – Biobrændsel

Træflis til brug i store kedler primært hos fjernvarmeværker.

Denne træflis er overvejende skovflis som holder en vandprocent på imellem 35 og 50% vand.

Flisen holder de kvalitetsniveauer som Fjernvarmeforeningen har fastsat som værende norm for god træflis.

DanaSupply sælger overvejende dansk produceret træflis, men importerer også en del fra de tyske skove. Leveres i 80M3 læs, aftippet.

Træflis til mindre kedler i landbrug / industrier og beboelseshuse.Denne træflis er ret småthugget og uden ”stikkere”, for at den kan indfyres i mindre anlæg, som overvejende er snegleindfyret og som i mange tilfælde er fremstilet til fyring med træpiller.

Flisen har overvejende en vandprocent på ikke over 25% vand. Leveres i 40 og 80M3 læs, aftippet.

 

 

Træflis til afdækning

Denne flis er overvejende løvtræsflis, da denne er pænere, og holder længere i haver og parker.

Opkøb af flisningsegnet træ i danske og udenlandske skove. DanaSupply opkøber flisningsegnet træ til højeste dagspris, og afregner kontant ved afhentning.

DanaSupply har aftaler med danske godser og skovejere om kontinuerlig aftagelse af flisningsegnet udtyndingstræ eller afdrifter.

DanaSupply kan formidle skovnings- og udtyndingsopgaver med professionelt mandskab og materiel i Jylland og på Fyn. Indhent tilbud.

Opkøb af træflis fra flisproducenter ( skoventreprenører og savværker ) i ind- og udland

DanaSupply har aftaler med skoventreprenører over hele landet samt i Nordtyskland, om aftagelse af den mængde flis eller flisningsegnet træ

som de overtager i forbindelse med skovopgaver, eller bliver bedt om at afsætte for skovejeren.

DanaSupply formidler afsætning af stammetræ til dagsaktuelle priser, med kontant betaling ved afhentning.

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation